Persondatapolitik

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

  • Denne hjemmeside er drevet og ejet af: Kris Gabriel
  • Virksomhedsnavn: Hair Bows of Denmark
  • CVR. nr.: 33342632
  • E-mail kundeservice: info@hairbowsofdenmark.dk
  • Telefon kundeservice: –

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet tilsagn hertil.

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Ejeren af Hair Bows of Denmark har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.hairbowsofdenmark.dk er Kris Gabriel.

Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret

Personoplysningerne registreres hos hairbowsofdenmark.dk og opbevares i 12 måneder, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

SSL øger sikkerheden på www.hairbowsofdenmark.dk ved at kryptere datatrafikken mellem hairbowsofdenmark.dk og kunden. Mange kunder sætter pris på, at en webshop er beskyttet af SSL, hvilket kendes på at der står “https” i browserens adresselinje. Hair Bows of Denmark har derfor aktivt taget stilling til denne beskyttelse, da vi opbevarer fortrolige oplysninger (kontaktinformation).

Som registreret hos Hair Bows of Denmark har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hair Bows of Denmark via e-mail: info@hairbowsofdenmark.dk

Så­fremt det viser sig, at de op­lys­nin­ger eller data, der be­hand­les om dig, måtte være urig­ti­ge eller vild­le­den­de, har du ret til at kræve disse be­rig­ti­get, slet­tet eller blo­ke­ret. Du kan til en­hver tid gøre ind­si­gel­se mod, at op­lys­nin­ger om dig gøres til gen­stand for be­hand­ling. Du kan også til en­hver tid til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke. Du har endvidere også mu­lig­hed for at klage over be­hand­lin­gen af op­lys­nin­ger og data ved­rø­ren­de dig. Klage ind­gi­ves til Da­ta­til­sy­net, jf. per­son­da­ta­lovens § 58, stk. 1.

Ønsket du at få oplyst hvilke data vi har registeret omkring dig eller vores behandling af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail via info@hairbowsofdenmark.dk

Hvis du vil klage over registreringerne

Inden du sender din klage til Datatilsynet skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Du har forinden klaget direkte til den ansvarlige for den pågældende hjemmeside med en udførlig beskrivelse af, hvor og hvad hjemmesiden ikke overholder den danske vejledning.

Din klage er blevet afvist eller forholdet ikke er afhjulpet senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af klagen.

Opfylder du ovenstående krav, skal du sende din klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Mail: dt@datatilsynet.dk

Kundecenter: + 45 33 19 32 00

Klagen skal indeholde:

Dit navn
Din adresse
Din e-mail
Dit telefonnummer
Hjemmesidens www adresse
Detaljeret beskrivelse af klagens indhold
Dokumentation for tidligere klage til hjemmesiden